WOMEN´S WORLD AFTER APOCALYPSE

Svět žen, plný touhy po kráse…kráse v „dokonalosti“ do nejmenších

detailů našich těl…iluze, která je pomíjející a pro každého tak relativní jako

počasí, roční období, úhel pohledu každého z nás…zapomínající na krásu

odrážející se ve tváři každé ženy…tu krásu, tvořenou city, zážitky, postojem,

úplností sama v sobě, individualitou…hmatatelnou v plodech našich činů,

které se kutálejí životy všech jako jablka různých chutí a tvarů…

Photografer: Šimon Pikous, Makeup: Dana Majznerová, Hair styling: Violeta Stříbrná, Kristina Bezznosová, Jewels: Honza Horníček, Models: Karolína Melicharová, Marcela Kinská, Petra Táborská, Kateřina Jansová, Mono, Šárka Horáková, Michaela Lisá, Štěpánka Zahradníková, Simona Poláková, Monika Míčková, Dana Halušková, Tereza Šimková