BENEFIT CANISTHERAPY

Benefit canistherapy

Součástí aktivit naší firmy je benefiční projekt pro občanské sdružení Schody ven – Donáš Pac, které se zabývá provozem canisterapie v Libereckém kraji. První charitativní akcí tohoto pro-jektu byla benefiční akce Benefit 7PM, která se konala v kulturním centru Vratislavice 101010 v listopadu roku 2013. Akce se konala ve prospěch práce canisterapeutů s ukázkou jejich práce během hlavního programu. Následné kroky v tomto projektu jsou už zaměřeny na podporu každodenní práce terapeuta a práci psů, tzn. vytváříme pomůcky pro práci s dětmi a uniformy pro jejich činnost…

benefit 7PMa

Návrhářka Pavla Michalíková s paní Hanou Málkovou se sdružení Schody ven – Donáš Pac.

benefit 7PM

Část kolektivu sdružení Schody ven – Donáš Pac.

advent 2013

Adventní setkání 2013 v Brouk a Babka Pražská v centru Liberce, 4.patro, kde najdete boutique Meescha P.